บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
กระดาษความร้อน กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ

กระดาษความร้อน กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : กระดาษความร้อน กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ

กระดาษความร้อน หน้ากว้าง 79mm ยาว 76 M
กระดาษความร้อน หน้ากว้าง 57mm ยาว 50 M

กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ แบบไม่มีสำเนา 75x75 mm

กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ แบบมีสำเนา 2Copy 75x75 mm

กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ แบบมีสำเนา 3Copy 75x75 mm

อายุการใช้งาน หลังที่พิมพ์สามารถเก็บสำเนาได้ประมาณ 4 เดือน ถึงจะจาง

thermal paper กระดาษความร้อน 

กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษปริ้นใบเสร็จ

กระดาษ ความ ร้อน 80x80 กระดาษ thermal