บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
Promotion MIDDLE Set-6

Promotion MIDDLE Set-6

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Promotion
ราคา : 13,000 บาท

 

   Promotion MIDDLE Set-6

   ชุด set ประกอบไปด้วย

 1.โปรแกรมบริหารธุรกิจ ACCOUNT SMEs GOLD (Standalone)

 2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ Sewoo SLK-TS400BT

 3.เครื่่องอ่านบาร์โค๊ด  Birch BS-115BU

 4.ลิ้นชักเก็บเงิน Birch POS-523