บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
Promotion SMALL Set-8

Promotion SMALL Set-8

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Promotion
ราคา : 10,800 บาท

   Promotion SMALL Set-8

   ชุด set ประกอบไปด้วย

 1.โปรแกรมบริหารธุรกิจ ACCOUNT SMEs GOLD (Standalone)

 2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ Birch CP-Q1t

 3.เครื่่องอ่านบาร์โค๊ด  Birch BS-115BU