บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
BS-115BU

BS-115BU

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D
ราคา : 850 บาท

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Birch รุ่น BS-115BU สแกนเนอร์บาร์โคดแบบ 1D หัวอ่านสแกนแบบเลเซอร์เส้นเดียว สแกนได้รวดเร็ว

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Birch BS-115BU

หัวอ่านรหัสบาร์โค้ดมือถือแบบเลเซอร์

อ่านบาร์โค้ดที่มีความยาวมากๆ ได้ดี

ความเร็วในการอ่าน 100 ครั้ง/วินาที

ต่อพ่วงด้วยสาย USB

ความละเอียดในการอ่าน เล็กสุด 4 มิลลิเมตร

ความละเอียดในการอ่าน ยาวสุดที่ 32 เซนติเมตร

อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D

CPU 32 bit

รับประกันการใช้งาน 3 ปี