บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
TTP-346M/644M PRO SERIES

TTP-346M/644M PRO SERIES

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 2 ระบบ คือ

ระบบใช้กระดาษธรรมดา (Direct)

และกระดาษความร้อน (Thermal)
• ใช้กระดาษหน้ากว้างสูงสุดประมาณ 4 นิ้ว 
• ความเร็วในการพิมพ์ 6 นิ้ว/วินาที 
• พอร์ท USB 2.0 , Ethernet , Parallel,Serial 
• ความละเอียด 300 and 600 DPI

Ethernet, USB 2.0, serial and parallel connectivity are standard

Heavy duty die-cast aluminum design

300 dpi & 600 dpi resolution options

600 meter ribbon supply

Large LCD display with 6-button menus

8 MB Flash and 32 MB SDRAM memory

SD Flash memory expansion up to 4 GB

Up to 305 mm (12”) per sec. print speed

32 bit RISC processor

PS/2 keyboard interface for stand-alone printing

TSPL-EZ™ firmware for plug-n-play ease

Powerful basic programming tools

Options include: USB host for use with keyboards; pee