บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
TTP-286MT

TTP-286MT

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC
ราคา : 75,000 บาท

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 2 ระบบ คือ

ระบบใช้กระดาษธรรมดา (Direct)

และกระดาษความร้อน (Thermal)

 • หน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้วพร้อมเมนู 6 ปุ่ม
 • Ethernet, USB 2.0, serial, parallel และ USB Host * 1 เป็นมาตรฐาน
 • สามารถจัดการความกว้างของฉลากได้สูงสุด 241.3 มม. (9.5 นิ้ว)
 • โดยมีความกว้างในการพิมพ์สูงสุดถึง 219.5 มม. (8.64 ') ที่ความละเอียดสูง 300 dpi 512 MB Flash และ 256 MB SDRAM memory
 • หน่วยความจำ SD Flash ขยายได้ถึง 32 GB 
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 6 'ต่อวินาที 203 dpi และ 4 'ต่อวินาที ความเร็วในการพิมพ์ 300 dpi

          

 • 4.3” touch LCD display with 6-button menus
 • Ethernet, USB 2.0, serial, parallel and USB Host*1 connectivity are standard.
 • Die-cast chassis, sheet metal structure with clear media view window
 • Can manage label widths up to 241.3 mm (9.5”) with a maximum print width up to 219.5 mm (8.64”) wide at 300 dpi high resolution
 • 600 meter ribbon supply
 • 512 MB Flash and 256 MB SDRAM memory
 • SD Flash memory expansion up to 32 GB
 • Up to 6” per sec. print speed for 203 dpi, and 4” per sec. print speed for 300 dpi
 • Powerful basic programming tools
 • Options include: GPIO connectivity, Bluetooth module, external 802.11 b/g/n wireless module & cutter module