บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
1900G

1900G

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Honeywell

SCAN PERFORMANCE

Scan Pattern

Area Image (838 x 640 pixel array)
 

Motion Tolerance

Up to 610 cm/s (240 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus

 

 

Scan Angle

HD Focus: Horizontal 41.4°; Vertical: 32.2°
SR Focus: Horizontal: 42.4°; Vertical: 33°
1900/1902:
ER Focus: Horizontal: 31.6°; Vertical: 24.4°

 

 

Print Contrast

20% minimum reflectance difference

 

Pitch, Skew

45°, 65°

 

Decode Capabilities

Reads standard 1D, PDF, 2D, Postal and OCR symbologies *Note: Decode capabilities dependent on kit configuration

 

The Xenon™ 1900 series, featuring sixth-generation Adaptus™ area-imaging technology, has redefined the standard for handheld scanners. With its custom sensor that’s optimized for aggressive barcode scanning, the Xenon series offers industry-leading performance and reliability for a wide variety of data collection applications.