บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
BP-545D

BP-545D

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Birch

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด BIRCH BP-545D

Thermal direct paper 

ความละเอียด 203 dpi 

ความเร็วในการพิมพ์ 5'/ second

พอร์ทเชื่อมต่อ Serial / Parallel