บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
PP8100-H15E + A8V

PP8100-H15E + A8V

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : computer POS

15' tFLAT Czar PH , Resistive touch, w/A4 stand, Quad Core J1900( Fan-less), 2.0G RAM, 500GB HDD, Aluminum-Metal   pos ประหยัดพื้นที่ ใช้ปริ้นเตอร์เป็นขาตั้ง แข็งแรง

15' tFLAT Czar PH , Resistive touch, w/A4 stand, Quad Core J1900( Fan-less), 2.0G RAM, 500GB HDD, Aluminum-Metal  pos ประหยัดพื้นที่ ใช้ปริ้นเตอร์เป็นขาตั้ง แข็งแรง