บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
POS-523

POS-523

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : ลิ้นชักเก็บเงิน

• ลิ้นชักเก็บเงินขนาด 35 (W) x 39 (D) x 9 (H) ซม.
• เปิดลิ้นชักได้โดยการใช้กุญแจหรือสั่งจากโปรแกรม
• พอร์ท RJ-11 
• สีดำ

• ลิ้นชักเก็บเงินขนาด 35 (W) x 39 (D) x 9 (H) ซม.
• เปิดลิ้นชักได้โดยการใช้กุญแจหรือสั่งจากโปรแกรม 
• พอร์ท RJ-11 
• สีดำ