บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
MSR-9123VBU

MSR-9123VBU

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Birch MSR-9123VBU

Magnetic Slot Reader

MSR-9123VBU

90 mm magnetic stripe card reader is designed for pos

Tracks 1+2+3 USB Port