บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
BT-4915IBU

BT-4915IBU

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Birch BT-4915IBU
ราคา : 8,000 บาท

Birch BT-4915iBU

Bluetooth barcode scanner 

Bluetooth Class 1 wireless support iPhone and iPad

  • 3 in 1 tiny bluetooth scanner
  • -Wireless scanner
  • -Memory scanner
  • -USB (HID & Virtual com) scanner
  • 250 scanner/second speed decoder with input 4 Memory support 100M in open environment
  • Bluetooth Class 1 wireless support iPhone and iPad