บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ZXP-series7

ZXP-series7

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : 10

High Performance Card Printers

HIGH-QUALITY CARD PRINTING

The ZXP Series 7 has superb photo-quality card printing in medium- to high-volume applications. The ZXP Series 7 delivers fast yet reliable performance while offering users exceptional value by lowering the printer's total cost of ownership. Time after time, it prints sharp vivid cards with precise color control.