บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
zxp-series 8

zxp-series 8

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : ZXP SERIES 8 CARD PRINTERS

ZXP Series 8 Secure Issuance Retransfer Card Printer PROVIDE FINANCIAL CARDS INSTANTLY With Zebra’s ZXP Series 8 Secure Issuance printer, your financial, educational or retail institution can issue financial cards quickly, securely and without sacrificing print quality. You’ll boost customer satisfaction by instantly printing and encoding personalized cards on site

 

 

 

High Security Retransfer Card Printers

INDUSTRIES

  • Healthcare
  • Retail
  • Hospitality

USED FOR

  • High & Mid-Volume Applications
  • High Security ID & Access Control Cards
  • Government ID
  • Secure & Batch Issuance

SUPERIOR IMAGE QUALITY

With Zebra's innovative ZXP Series 8 retransfer card printer line, create vivid colour and monochrome cards on-demand with picture-perfect image quality.

 

With Zebra's innovative ZXP Series 8 retransfer card printer line and Windows certified Drivers and ZMotif SDK software, create vivid color and monochrome cards on-demand with picture-perfect image quality. This retransfer printer is ideal for printing on uneven card surfaces, such as smart cards, or for when the application calls for very high image quality or cards that are more durable and abrasion resistant. Using an innovative retransfer print process, the Zebra ZXP Series 8 delivers superior print resolution at the fastest speeds in its class for high-quality photo ID cards with images and graphics that look more like glossy magazine prints than ordinary ID photos. The printer's modular design provides flexibility to add a variety of encoding options as needed. Single or dual sided lamination is also available.

card printer

เครื่องพิมพ์บัตร

เครื่องพิมพ์ บัตร พลาสติก

เครื่องพิมพ์ บัตร พนักงาน

เครื่องพิมพ์ บัตร pvc

เครื่อง ป ริ้น บัตร พนักงาน

เครื่อง ป ริ้น บัตร pvc