บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
TSC244Pro

TSC244Pro

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC
ราคา : 7,500 บาท

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 2 ระบบ คือ ระบบใช้กระดาษธรรมดา (Direct) และกระดาษความร้อน (Thermal)
• ใช้กระดาษหน้ากว้างสูงสุดประมาณ 4 นิ้ว
• ความเร็วในการพิมพ์ 4 นิ้ว/วินาที
• พอร์ท Parallel,Serial,usb
• ความละเอียด 203 dp