บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
GOODWE LITHIUM BATTERY 48V-ES (รุ่น LXU5.4-L)

GOODWE LITHIUM BATTERY 48V-ES (รุ่น LXU5.4-L)

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : GOODWE LITHIUM BATTERY 48V-ES (รุ่น LXU5.4-L)
ราคา : 120,000 บาท