บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
LITHIUM BATTERY 400V/12KWh (32Ah)

LITHIUM BATTERY 400V/12KWh (32Ah)

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : LITHIUM BATTERY 400V/12KWh (32Ah)
ราคา : 180,000 บาท