บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
LITHIUM BATTERY 48V 10kWh (200a)

LITHIUM BATTERY 48V 10kWh (200a)

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : LITHIUM BATTERY 48V 10kWh (200a)
ราคา : 145,000 บาท