บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
HUAWEI BATTERY OUTDO OT 7.5-12 GEL 12V 7.5Ah

HUAWEI BATTERY OUTDO OT 7.5-12 GEL 12V 7.5Ah

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : HUAWEI BATTERY OUTDO OT 7.5-12 GEL 12V 7.5Ah
ราคา : 450 บาท

แบตเตอรี่เจล แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ พลังงานไฟฟ้าสำรอง พลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ใช้กับโซล่าเซลล์
ใช้กับอินเวอเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า

**(ราคาของสินค้ารวมVATแล้ว แต่ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้านะครับ)**