บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
HUAWEI BATTERY OUTDO OT20-12 12V 20Ah

HUAWEI BATTERY OUTDO OT20-12 12V 20Ah

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : HUAWEI BATTERY OUTDO OT20-12 12V 20Ah
ราคา : 1,050 บาท

ขนาดความจุ 20 AH / 12 V
ขนาดแบตเตอรี่ 7.7 x 18 x  16 ซม.

แบตเตอรี่เจล แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ พลังงานไฟฟ้าสำรอง
พลังงานทดแทน ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้กับโซล่าเซลล์
ใช้กับอินเวอเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า