บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
สายไดโอด

สายไดโอด

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : สายไดโอด
ราคา : 230 บาท