บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ชุดโซล่าเซลไฮบริดอัจฉริยะ 10 KW

ชุดโซล่าเซลไฮบริดอัจฉริยะ 10 KW

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : ชุดโซล่าเซลไฮบริดอัจฉริยะ 10 KW
ราคา : 700,000 บาท
 
** ราคาสินค้าดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
แต่ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าเดินทาง **
สินค้าประกอบด้วย

 - แผงโซล่าเซลล์ Trina ขนาด 500 วัตต์ จำนวน 20 แผ่น ( รับประกัน 10 ปี )

 - Inverter GoodWe รุ่น GW-10K-ET ( 10,000 วัตต์ ) ( รับประกัน 5 ป๊ )

 - Goodwe HV Lithium Battery 10 kWh
 
 - สายไฟ DC ความยาวไม่เกิน 40 เมตร + MC4 EVO2

 - กล่อง Combiner

 - อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting Device)