บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ชุดโซล่าเซลไฮบริดอัจฉริยะ 5 KW

ชุดโซล่าเซลไฮบริดอัจฉริยะ 5 KW

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : ชุดโซล่าเซลไฮบริดอัจฉริยะ 5 KW
ราคา : 350,000 บาท
 
** ราคาสินค้าดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
แต่ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าเดินทาง **
สินค้าประกอบด้วย
 
 - แผงโซล่าเซลล์ Trina ขนาด 500 วัตต์ จำนวน 10 แผ่น ( รับประกัน 10 ปี )
 
 - Inverter GoodWe รุ่น GW-5048D-ES ( 5,000 วัตต์ ) ( รับประกัน 5 ป๊ )

 - Goodwe LV Lithium Battery 5 kWh

 - สายไฟ DC ความยาวไม่เกิน 40 เมตร + MC4 EVO 2
 
 - กล่อง Combiner
 
 - อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting Device)