บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด Wax/Resin (110x300M)

ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด Wax/Resin (110x300M)

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : BCSWAX11
ราคา : 650 บาท
ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด Wax/Resin (110x300M)
ซื้อ 1 ม้วน (650 บาท/ม้วน)
ซื้อ 12 ม้วน (630 บาท/ม้วน)
ซื้อ 30 ม้วน (600 บาท/ม้วน)