บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
หมึกพิมพ์บาร์โค้ด WAX RIBBON (110x74M)

หมึกพิมพ์บาร์โค้ด WAX RIBBON (110x74M)

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : BCSWAX1
ราคา : 170 บาท
ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด Wax Ribbon (110x74M)
ซื้อ 1 ม้วน (170 บาท/ม้วน)
ซื้อ 12 ม้วน (160 บาท/ม้วน)
ซื้อ 30 ม้วน (150 บาท/ม้วน)