บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
หมึกพิมพ์บาร์โค้ด WAX RIBBON (110x300M)

หมึกพิมพ์บาร์โค้ด WAX RIBBON (110x300M)

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : BCSWAX2
ราคา : 350 บาท
ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด Wax Ribbon (110x300M)
ซื้อ 1 ม้วน (350 บาท/ม้วน)
ซื้อ 12 ม้วน (340 บาท/ม้วน)
ซื้อ 30 ม้วน (300 บาท/ม้วน)