บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
TSC-TE310

TSC-TE310

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC
ราคา : 12,000 บาท

 

     

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 2 ระบบ คือ สติกเกอร์ที่ใช้ร่วมกับผ้าหมึก (Thermal Transfer) และสติกเกอร์ความร้อน (Direct Thermal)
• ใช้กระดาษหน้ากว้างสูงสุดประมาณ 4 นิ้ว
• ความเร็วในการพิมพ์ 5 นิ้ว/วินาที
• พอร์ท USB,RS-232
• ความละเอียด 300 dpi