บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
POS 201

POS 201

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : ลิ้นชักเก็บเงิน

• ลิ้นชักเก็บเงินขนาด 42 (W) x 44 (L) x 10.5 (H) ซม.
• เปิดลิ้นชักได้โดยการใช้กุญแจหรือสั่งจากโปรแกรม 
• พอร์ท Serial  
• สีดำ

• ลิ้นชักเก็บเงินขนาด 42 (W) x 44 (L) x 10.5 (H) ซม.
• เปิดลิ้นชักได้โดยการใช้กุญแจหรือสั่งจากโปรแกรม 
• พอร์ท Serial  
• สีดำ