บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
จอแสดงราคาสินค้า

จอแสดงราคาสินค้า

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : DSP-880
ราคา : 3,500 บาท

-จอแสดงราคาสินค้า DSP-880

1.First Impressions Matter
DSP-880 is designed for those who appreciate discrete professional combined with powerful functions and exceptional 2-in-1 interface( RS232 + USB). All available to make your applications simple and easy under the various working environment .
2.More memory and easy upgradeable
DSP-880 built-in 128K memory which can store most ofCodepages information for the languages and furthermore,DSP-880 firmware can be upgradeable even after your purchase.
3.Printer mode and Command mode
DSP-880 can be positioned as both the “ Printer mode” and“ command mode( CDC mode) which support your installation easily. The User can have his selection of “ printer mode” and “ CDC mode” at the same DSP-880 model.
The DSP-880 can be upgradeable through USB interface by CDCmode directly, besides the RS232. It is one of the breakthroughdevice for your applications.
4.2-in-1 interface( RS232 + USB)
DSP-880 has the 2-in-1 interface( RS232 + USB) to support your applications by 5V power consumptions. It is very friendly for your applications on the interface of various system .