บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
เครื่องอ่านบัตรประตัวประชาชน แบบตั้ง

เครื่องอ่านบัตรประตัวประชาชน แบบตั้ง

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : ID card

สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมของกรมการปกครองต่างๆ และ ระบบราชการตามกระทรวงต่างๆ และอื่นๆ

                     

Specification
• USB 2.0 compatible with USB 1.1
• Support EMV specification
• Support the Universal Serial Bus Specification, version 1.1.
• Based on ISO/IEC 7816 implementation
• Support PC Smart Card industry standard – PC/SC 1.0
• Support Microsoft Smart Card for Windows
• Meet Microsoft WHQL USB Smart Card Reader requirements
• Include WDM driver to work on Windows 98 and Windows 2000
• Support T0, T1 protocol, I2C memory card, SLE4418, SLE4442, AT88SC1608 and AT45D041 card
• Max. Clock Frequency up to 12 MHz
• Dedicated as an USB full speed device with bulk transfer endpoint
• Based on USB-CCID class, short APDU level
• Compatible with Microsoft USB-CCID driver
• Support 3V/5V/1.8V