บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
Touch panel

Touch panel

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Touch panel

                                APPLICATION            

                                     ●IPC

                                     ●Kiosk

                                     ●Voting System

                                     ●Military

                                     ●Navigation

 

 

IC Controller Specification

●High temperature process

●Strong pollution resistance

●Welding treatment on connection cable

●Narrow frame design

●Stable and no drift

●Palm rejection function is optional

●Accurate linearity

●Multiple touch input modes(finger, stylus)

●Long Product life