บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
A8

A8

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Reciept printer

BIRCH A8 receipt printer built-in trunk (BP-001)
•A8 receipt printer trunk is for PR touch System

รายละเอียด:
BIRCH A8 receipt printer built-in trunk (BP-001)
•A8 receipt printer trunk is for PR touch System
•BP-001 can be stand-alone receipt printer(compact+ power function+ stylish) which built-in SEIKO printer mechanism-#CAPD347 (Printerhead and AutoCutter) with powerful printing function
•3' thermal receipt printer, w/Auto Cutter
•Aluminum chasing with 50% less in size in its class
•200mm/second print speed
•USB+RS232, w/USB & RS232 cable, supportswall-mounting
•Complete full set of SEIKO mechanism ( printer head+ Auto cutter)
•Windows 7 drivers supported
***หมายเหตุ***
---เครื่องพิมพ์ใเสร็จอย่างย่อ พร้อมขาตั้ง monitor touch screen หรือจอธรรมดา สามารถใส่จอได้ขนาด 15-17 นิ้วและสามารถประหยัดพื้นที่ สวยงามแข็ง