บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
AP156-4125T2 + BP-100

AP156-4125T2 + BP-100

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : computer POS
ราคา : 22,500 บาท

l   pos ประหยัดพื้นที่ ใช้ปริ้นเตอร์เป็นขาตั้ง แข็งแรง