บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
เครื่องอ่านบาร์โค้ด Birch > เครื่องอ่านบาร์โค้ด / สแกนบาร์โค้ด