บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 3 คัน

โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 3 คัน

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 3 คัน
ราคา : 280,000 บาท

 โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 3 คั

        ขนาดพื้นที่ 9.9 เมตร x 4 เมตร x 2.8 เมตร

        ประกอบด้วย     

 - แผงโซล่าเซลล์ 260 วัตต์ จำนวน 20 แผ่น

  - Inverter GoodWe  5 KW

 

***สามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกชนิด

เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าในเวลากลางวัน