บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 2 คัน

โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 2 คัน

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 2 คัน
ราคา : 190,000 บาท

โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 2 คั

            ขนาดพื้นที่ 6.6 เมตร x 4 เมตร x 2.8 เมตร

         ประกอบด้วย     

 - แผงโซล่าเซลล์ 260 วัตต์ จำนวน 12 แผ่น

  - Inverter Goodwe 3KW

 

***สามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกชนิด เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าในเวลากลางวัน