บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 1 คัน

โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 1 คัน

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 1 คัน
ราคา : 95,000 บาท

 โรงจอดรถใช้โซล่าเซลล์-จอดรถ 1 คั

         ขนาดพื้นที่ 3.3 เมตร x 4 เมตร x 2.8 เมตร

              

       ประกอบด้วย      

  - แผงโซล่าเซลล์ 260 วัตต์ จำนวน 8 แผ่น

  - Inverter GoodWe  2 KW

***สามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกชนิด เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าในเวลากลางวัน