บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
POS-423

POS-423

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : ลิ้นชักเก็บเงิน

• ลิ้นชักเก็บเงินขนาด 40 (W) x 40 (L) x 10 (H) ซม.
• เปิดลิ้นชักได้โดยการใช้กุญแจหรือสั่งจากโปรแกรม 
• พอร์ท Serial หรือ RJ-11 
• สีดำ

• ลิ้นชักเก็บเงินขนาด 40 (W) x 40 (L) x 10 (H) ซม.
• เปิดลิ้นชักได้โดยการใช้กุญแจหรือสั่งจากโปรแกรม
• พอร์ท Serial หรือ RJ-11 
• สีดำ