บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
DSP-800IIFB

DSP-800IIFB

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Birch DSP-800IIFB

DSP-800IIFB 5 V VFD

Customer display

USB or RS232 Interface

Customer Display

Display method : Vacuumfluorescent display (VFD)

Display Color : Blue Green

Number of characters : 40 characters; 20 columns x 2 Lines

Easy to read and high quality VFD display
DSP-800F series is the easy to read VFD customer display with
Blue-green color and large character, 5.5(WD) x 10.5(H) mm,
supporting 20columns x 2 lines and 5x7 dot matrix and offering Long
life, High reliability and High display quality.
Adjustable viewing angle and user’s friendly design
Simple settings selected by DIP SWITCHES SETTING that is
emulated with commands mode, baud rate and international characters.
The command emulation modes include: EPSON ESC/POS, UTC
Standard and Enhance, AEDEX, ADM788, DSP-800F, CD5220.