บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
LITHIUM BATTERY 400V/8KWh (20Ah)

LITHIUM BATTERY 400V/8KWh (20Ah)

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : LITHIUM BATTERY 400V/8KWh (20Ah)
ราคา : 140,000 บาท