บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
เครื่องอ่านบัตรประตัวประชาชน แบบแนวตั้ง

เครื่องอ่านบัตรประตัวประชาชน แบบแนวตั้ง

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : ID card

Government Security Products
Smart Card Reader
ST-1044 Smart Terminal
Operating systems:
→ Windows98, CE 5.0 (CE.NET), ME, 2000, XP, XP
64 Bit IA64 and AMD64, Linux PC/SC, Mac OS
Dimensions (product):
75 x 51 x 55 mm
2.95” x 2.01” x 2.17” inches
Technical Data:
Current Consumption:
→ Max. 100 mA
Insertion Cycles:
→ Approx. 100,000 hours
USB SC Reader
ST-1044 popular smart card reader with a weighted
base provides a stable one hand operation for Smart
Card insertion and extraction. Whether used for
access, monitoring network logon or chipcard-based
Internet transactions - the Smartcard Reader with USB
connection is the perfect solution.
Smart Card Speed:
→ Up to 412,903 bps legend
Interface:
→ USB
Key Features
→ High-quality USB smart card reader
→ CardMan 3121 compatible
→ USB 2.0 compatible
→ “Single-handed operation” weighted base increases
stability
→ PC/SC smart card reader
→ CT-Api and OCF support
→ Protocols: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
→ CCID compatible
→ FIPS 201 Certified
→ TAA Compliant
Weight (product):
Approx 300 g
0.66 lbs
System Requirements:
→ USB connection
Delivery Volume:
→ SmartTerminal ST-1044U
→ CD-ROM software
→ Operating instructions in hard copy
Total weight (with packaging):
→ 350 g
→ .77 lbs
Housing color:
→ Light grey with a black base
Cable Length:
Approx. 1.75 m
Approx. 5.74 ft.
Operating Temperature:
→ -0°C to 50°C
→ 32°F to 122°F